Projectleiding

Projectleiding

 • Begeleiding Politieacademie in het vormgeven van een virtuele veiligheidsacademie, de bestuurlijke inbedding en multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten.
 • Begeleiding innovatietraject van de subarena opleiden en oefenen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de samenwerking tussen hulpdiensten, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
 • Advisering Ministerie van Economische zaken als commissielid voor toekenning van subsidies aan bedrijven voor innovaties op het gebied van serious gaming en simulatie voor de hulpdiensten en defensie.
 • Realiseren van een Gesloten Gezinsvoorziening bij de DJI, waar gezinnen met kinderen worden ingesloten in afwachting van uitzetting.
 • Bestuursadviseur bij Van Der Valk voor het opzetten van eerstelijnsvoorzieningen in het kader van ouderenzorg, hotels met zorg als primeur in Nederland.
 • Adviseur bij Syntra Vlaanderen in het kader van de invoering van duaal en competentiegericht onderwijs in Vlaanderen.
 • Procesanalist voor de herijking van de veiligheidsprocessen bij de Rechtbank Amsterdam.
  Projectleider voor toekomstverkenning in veiligheid in Nederland in opdracht van de Nationale Politie.
 • Visitator woningbouwcorporaties voor audits op het gebied va governance.
  Initiator van het DSP, het Dynamisch Simulatieprogramma Politiecapaciteit, in opdracht van de Nationale Politie. Reeds in gebruik bij de Algemene Rekenkamer.
 • Medeontwikkelaar van een nieuw kwaliteitsstelsel als vervanging van het INK-stelsel in opdracht van de Nationale Politie.
 • Ontwikkelaar van een klantenportal voor Gezinshuis.com.
 • Bestuursadviseur Driestroom in het kader van een onderzoek naar “corporate-identity”.
 • Begeleiding Driestroom in traject Metatoezicht in de zorg (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).
 • Uw project?

Voor meer informatie over projectleiding kunt u vrijblijvend contact opnemen via de contactpagina.