Privacy Policy

 

Thornback respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Thornback besteedt uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die deze website vertoont. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, op of via de website verkregen, onvolledig of onjuist is. Eveneens besteedt Thornback de uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kan dat niet garanderen.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast. Thornback behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Thornback, welke ook geen eigendom zijn van Thornback. Zij zijn louter ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. Hoewel Thornback uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst Thornback af.


Aansprakelijkheid

 

Thornback sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 

van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband 

houdt met deze website.

Thornback aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, 

van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.